WILLIAMSON & KLARK Corporate Finance Kft.

OK Klubkártyával
20% kedvezmény a pályázatírás díjából
A Williamson & Klark cégcsoport két egymástól tevékenységükben
elkülönülô, ugyanakkor teljes mértékben együttmûködô
céget tömörít magába. A Williamson & Klark Consulting-ot az üzleti élet meghatározó
személyei alapították 1998-ban azzal a szándékkal, hogy
a piaci lehetôségeket kihasználva egy olyan tanácsadó cég jöjjön
létre, amely felkészülten képes a vállalkozásoknak pályázati
tanácsadást végezni.
A Williamson & Klark Corporate Finance anyavállalat meghatározó
többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik leányvállalata,
a Williamson & Klark Pályázati Tanácsadó tulajdonosi
szerkezetében. A Corporate Finace belsô üzleti és mûködési
szabályzatát biztosítva teszi lehetôvé a Pályázati Iroda eredményes
mûködését.
A cégcsoport fô tevékenységi köre a befektetési, pénzügyi
tanácsadás, az üzleti, pénzügyi, és stratégiai tervezés, a kockázati
tôkebefektetés, valamint a non-profit és versenyszférában
tevékenykedô vállalkozások számára pénzügyi források felkutatása.

OK Klubkártya © 2016